privacyverklaring

Ellen Skin, Body & Mind, gevestigd aan Saksenpoort 2, 3991 JN te Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ellen Weijman is de Functionaris Gegevensbescherming van Ellen Skin, Body & Mind zij is te bereiken via ellen@skinbodymind.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ellen Skin, Body & Mind kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ellen Skin, Body & Mind, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ellen Skin, Body & Mind verstrekt. Ellen Skin Body & Mind kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

WAAROM Ellen Skin, Body & Mind GEGEVENS NODIG HEEFT

Ellen Skin, Body & Mind verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten. Daarnaast kan Ellen Skin, Body & Mind uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van behandelingen. Bijhouden van verkopen en behandelingen. Om goederen en diensten bij u af te leveren. Indien gewenst versturen van nieuwsbrief en/of reclame, alleen als u zich hiervoor zelf hebt opgegeven. Het afhandelen van uw betalingen. Ellen Skin, Body & Mind verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

HOE LANG Ellen Skin, Body & Mind GEGEVENS BEWAART

Ellen Skin, Body & Mind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens (persoonsgegevens, adres, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals aanvragen van gratis product, in correspondentie en/of telefonisch) worden volgens de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst 7 jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Ellen Skin, Body & Mind verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

Ellen Skin, Body & Mind gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES

Berichten op de website van Ellen Skin, Body & Mind kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en u interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via ellen@skinbodymind.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Op de website van Ellen Skin Body & Mind worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ellen Skin, Body & Mind gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Ellen Skin, Body & Mind maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Ellen Skin, Body & Mind bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Ellen Skin, Body & Mind te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ellen Skin, Body & Mind heeft hier geen invloed op. Ellen Skin, Body & Mind heeft Google geen toestemming gegeven om via ellen Skin, Body & Mind verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ellen@skinbodymind.nl . Ellen Skin, Body & Mind zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Ellen Skin, Body & Mind wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGEN

Ellen Skin, Body & Mind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ellen Skin, Body & Mind maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast gebruikt Ellen Skin, Body & Mind Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ellen Skin, Body & Mind verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ellen Skin, Body & Mind op via ellen@skinbodymind.nl

Ellen Skin, Body & Mind is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Saksenpoort 2, 3991JN Houten
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30.130.257
Telefoon: 030 – 6380101 of 06 – 42231522
E-mailadres: ellen@skinbodymind.nl

Websites:
https://www.mind.skinbodymind.nl
https://www.skin.skinbodymind.nl
https://www.body.skinbodymind.nl

 

HEB JE VRAGEN OVER DE PRIVACYVERKLARING NEEM DAN CONTACT MET ME OP